Juriu CMFC 2017

RO: Alexe Popescu s-a născut pe 2 mai 1974 la București. A studiat inginerie mecanică în limba franceză la Universitatea Politehnica din București, apoi design grafic la Universitatea Națională de Arte, unde a și predat timp de un an. A continuat cu proiecte personale si comerciale în diverse zone creative: fotografie, video art, stencil, fanzine, publicitate, branding, ambalaj, design de produs, typography, type design. Din 2007 este designerul editurii Publica. Susține un curs de design grafic în cadrul într‑un proiect independent de educație creativă. Este, împreună cu Doru Someșan, autor al cărții RO-KIT Identitate românească în 50 de componente, care a primit în 2015 mențiunea specială a juriului CMFC.
www.alexe.ro

EN: Alexe Popescu was born on the 2nd of May 1974 in Bucharest. He studied Mechanical Engineering in French at The Politehnica University of Bucharest, and then Graphic Design at The National University of Art, where he was also a teacher for one year. He continued with various personal and commercial projects in creative areas: photography, video art, stencils, fanzines, advertising, branding, packaging, product design, typography and type design. Since 2007 he has been the designer of Publica Publishing House. He delivers a design course within an independent project dedicated to creative education. Together with Doru Somesan he co-authored, RO-KIT Romanian Identity in 50 components, which was awarded the CMFC jury’s special mention in 2015.
www.alexe.ro

RO: De 4 ani și jumătate, Ramona Chirica se ocupă, împreună cu o mică echipă de artiști, de galeria online Colorhood.com. În portofoliul galeriei se regăsesc peste 500 de ilustrații semnate de 50 de artiști din România, lucrări care ajung în toate colțurile lumii ca printuri de artă în ediții limitate.
Pasiunea pentru educație și ilustrație a condus-o spre un nucleu de artiști care-și doreau să contribuie la creșterea nivelului de educație vizuală pe plan local și astfel a devenit, alături de aceștia, membru co-fondator al Asociației Visual Playground. Asociația organizează, anual, o școală alternativă de graphic design și ilustrație, alături de conferințe tematice deschise publicului larg și ateliere intensive coordonate de ilustratori, caligrafi și designeri de renume mondial.
De un an, Ramona activează și ca reprezentant de artiști, prin intermediul studioului Receptor, promovând portofoliile acestora și facilitând comunicarea cu potențiali clienți în căutare de idei, forme și culori pentru proiectele lor. Cel mai recent eveniment dedicat promovării acestora a fost expoziția „Fete de Fete”, o expoziție care a reunit 25 de ilustrații cu fete, ilustrate de fete (București, aprilie 2017).
www.colorhood.com
www.studioreceptor.ro

EN: It’s been almost five years now since, along with a small team of artists, Ramona Chirica started gathering and promoting some of the best Romanian illustrations, to be found in the online gallery shop Colorhood.com. The gallery takes pride in having brought together more than 50 local artists and over 500 artworks ready to be sent into the world as limited edition fine art prints.
Her passion for education and illustration have led her towards a group of illustrators interested in nurturing the local artistic community. So together they founded the Visual Playground Association, an NGO that focuses on creating opportunities for creatives to both learn new skills and develop existing ones through courses and workshops held by prominent speakers, designers, illustrators and studios from Romania and abroad.
Recently, Ramona founded a one-woman illustration agency – Studio Receptor, promoting and representing local artists and facilitating collaborations between illustrators and potential clients looking for ideas, forms and colors.
The most recent exhibition she organized, “Fete de Fete” / “Girls, Girls, Girls”, gathered 25 illustrations of girls, illustrated by girls (April 2017).
www.colorhood.com
www.studioreceptor.ro

RO: După studii de economie și istoria artei, Lysiane Bollenbach face un viraj la 180 grade și se dedică graficii în cadrul Facultății de arte decorative de la Universitatea din Strasbourg, unde obține licența în 2012. Pe durata formării, anul de studiu petrecut la Rotterdam și influența culturală și estetică a designului olandez au avut un rol decisiv. Întâlnirea cu echipa de la Printroom, specializată în publicații cu tiraj mic și de artă, i-au adus o deschidere internațională şi formarea gustului pentru lumea cărții și formele ei multiple.
În 2013, în urma întâlnirii cu Sonia Dominguez, artistă de origine elvețiană, fondează studioul STTADA, ai cărui clienți provin atât din regiunile muntoase ale Elveției, cât și din zona de câmpie a Olandei. În creațiile lor regăsim influența designului elvețian, în care rigoarea și funcționalismul sunt contrabalansate de o puternică înclinație către experimentul grafic.
În 2016, aventura STTADA ia sfârșit și Lysiane Bollenbach se mută la Paris. Deși de atunci este independentă, graficiana nu rămâne o figură solitară. Caracterul ei sociabil o ajută să se înconjoare de numeroși colaboratori – din zona fotografiei, a aplicațiilor web, a concepției și redactării sau a ilustrației – pentru a răspunde mai bine cerințelor fiecărui proiect în parte. Lucrările sale se situează la intersecția domeniilor diferite ale artei, culturii și producției. Specialitatea sa: realizarea cărții sub toate formele. În 2016 publică la editura Seuil Jeunesse Le Bric à Brac Magique în colaborare cu Diane Boivin.

EN: After studying Economics and Art History, Lysiane Bollenbach makes a 180 degrees turn and dedicates herself to studying graphic at the Higher School of Decorative Arts in Strasbourg, which she graduated in 2012. During her studies, the year spent in Rotterdam and the cultural and esthetic influence of Danish design had a decisive role. Meeting the Printroom team, specialized in small edition prints and art prints brought her an international opening and formed her taste for editing and its multiple forms.
In 2013, after meeting Sonia Dominguez, a Swiss born artist, the two of them founded the STTADA studio, with clients from the mountains of Switzerland and as far as the plains of the Netherlands. In their designs, one can find the influence of Swiss design, where rigor and functionality are counterbalanced by a strong inclination towards graphic experiment.
In 2016, the STTADA adventure ends and Lysiane Bollenbach moves to Paris. Even though since then she has been independent, the graphic artist does not always ride alone. Being very sociable helps her surround herself with numerous collaborators – from different areas, like photography, web development, design-writing or illustration-, to better respond to each individual project’s needs. Her work is placed at the intersection between different fields of art, culture and industries. Her specialty: publishing in all its forms. In 2016, in collaboration with Diane Boivin, she publishes Le Bric à Brac Magique at Seuil Jeunesse publishing house.

RO: Anca Adina Cojocaru face design de carte din 2007, este freelance graphic designer din 2008, desenează dintotdeauna (cu pauze) şi din 2013 lucrează la Imaculatura, un proiect hibrid care nu ține cont de granițele dintre domenii.
Câteva dintre volumele concepute sunt: Tzara.dada.etc (premiul I, CMFC 2016); calaiacanaia (mențiune, CMFC 2016); As I lay living (2016); Coasa era pui. Ecaterina Vrana (2015); X:20, o radiografie a artei românești după 1989 (2013); Cel ce se pedepsește singur. Ștefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu. Arta și România în anii ’80-’90 (2009).
La Imaculatura combate plictiseala de sine pentru că lucrează, uneori simultan, cu design textil, de obiect, bijuterie, mișcare corporală, literatură, grafică. Ideea este pivotul şi dictează mediul în care se produce. Proiectele din ultimii ani trasează câteva dintre direcțiile spre care tinde: Linii și cordoane asociază linia textilă, dinamică, utilă – cordonul, cu linia grafică, desenată, statică; Nu mă uita, accesoriu funcțional, acoperă palma, enumeră lista de cumpărături – apă, pâine, banane, ciocolată, cafea (expusă în cadrul Vienna Design Week 2016, „RERE. Overriding design with art and viceversa„); Cry me a river (cutie de șervețele, din piele, cu harta României decupată la exterior), este un amplificator de stări individuale care transformă plânsetul în ritual și lamentația în sport național.
www.instagram.com/ancaadinacojocaru/
imaculatura.tumblr.com

EN: Anca Adina Cojocaru works in the field of book design since 2007, she has been a freelance graphic designer since 2008, she’s been drawing since ever (on and off) and since 2013 she’s in charge of Imacultura, a hybrid project which holds no regard to boundaries between different activity domains.
A few of the books she designed are: Tzara.dada.etc (CMFC 2016 First Prize); calaiacanaia (CMFC 2016 consolation prize,); As I lay living (2016); Coasa era pui. Ecaterina Vrana (2015); X:20, o radiografie a artei româneşti după 1989 (2013); Cel ce se pedepseşte singur. Ştefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu. Arta şi România în anii ’80-’90 (2009).
At Imacultura she overcomes being bored with herself by working, sometimes simultaneously, with textile design, object design, jewelry, body movements, literature, graphic. The idea is the starting point and it dictates the medium that will produce it. Projects from the last couple of years point towards a few of the directions she aspires to: Lines and cordons associates the textile line, dynamic, useful – the cordon, with the graphic line, which is drawn, static. Forget me not, functional accessory that covers the palm of the hand and reads the shopping list – water, bread, bananas, chocolate, coffee (it was on display during Vienna Design Week 2016, „RERE. Overriding design with art and viceversa„); Cry me a river (a leather napkin box, with the map of Romania cut out at the exterior) is an individual state amplifier that turns crying into ritual and lamentation into national sport.
www.instagram.com/ancaadinacojocaru/
imaculatura.tumblr.com

RO: Timotei Nădășan, născut în 1958, trăiește și lucrează în Cluj. A studiat la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj (1983–1988). Între 1977 și 2000 a participat la numeroase expoziții și manifestări artistice în întreaga lume, precum: International Biennale of Graphic Design, Brno (1986–2000), International Print Biennale, Ljubljana (1987), Graphic Art Biennale, Krakow, (1988), International Drawing Triennale, Wroclaw (1988), The 11th International Drawing Exhibition, Rijeka, (1988), 2nd International Poster Triennale, Toyama (1988), The Colorado International Poster Exhibition, Fort Collins, (Colorado/SUA), (1997, 1991), Art as activist, Revolutionary Posters from Central and Eastern Europe, Smithsonian Institution, Washington (1992), “Așteptare și izbucnire”, Tineri artiști români, București – Szombathely, (1990-1991).
Este fondator, editor și redactor șef al revistei IDEA artă + societate (fost Balkon) și director al Editurii IDEA și al Fundației IDEA, Cluj. În 2013 a primit premiul I în concursul „Cele mai frumoase cărți din România” și premiul pentru carte ilustrată al „Galei Bun de Tipar”.

EN: Timotei Nădășan, born in 1958, lives and works in Cluj. He studied at the “Ion Andreescu” Institute of Fine Arts, Cluj (1983–1988). Between 1977 and 2000, he attended numerous prestigious art exhibitions and events worldwide: International Biennale of Graphic Design, Brno (1986–2000), International Print Biennale, Ljubljana (1987), Graphic Art Biennale, Krakow, (1988), International Drawing Triennale, Wroclaw (1988), The 11th International Drawing Exhibition, Rijeka, (1988), 2nd International Poster Triennale, Toyama (1988), The Colorado International Poster Exhibition, Fort Collins, (Colorado/SUA), (1997, 1991), Art as activist, Revolutionary Posters from Central and Eastern Europe, Smithsonian Institution, Washington (1992), “Așteptare și izbucnire”, Tineri artiști români, București – Szombathely, (1990-1991).
He is the founder, publisher and editor‑in‑chief of the IDEA arts + society magazine (formerly named Balkon) and Director of the IDEA Publishing House and the IDEA Foundation, Cluj. In 2013, he won the first prize in the contest The Most Beautiful Books in Romania and the prize for illustrated book at Gala Bun de Tipar.

RO: Alina Șerban este istoric de artă si editor. Din 2011 coordonează cu sprijinul Asociației pepluspatru platforma editorială P+4 Publications dedicată artei și arhitecturii românești contemporane, urmând să lanseze în 2017 publicațiile Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite), autori studioBASAR, Matei Bejenaru, Laura Popa-Florea, Nicu Ilfoveanu, Puiu Lățea, Alex Răuță, Șerban Savu, Irina Tulbure și Dan Perjovschi. Cartea carnetelor (The Book of Notebooks). În prezent, împreună cu Ștefania Ferchedău, dezvoltă proiectul Institutul Prezentului, o structură artistică interdisciplinară fondată la finalul lui 2016.

EN: Alina Șerban is an art historian and editor. Since 2011, with the support of pepluspatru Association, she is coordinating the editorial platform P+4 Publications, dedicated to Romanian contemporary art and architecture, preparing to release in 2017 the publications The Factory of Facts and Other (Unspoken) Stories, authored by studioBASAR, Matei Bejenaru, Laura Popa-Florea, Nicu Ilfoveanu, Puiu Lățea, Alex Răuță, Șerban Savu, Irina Tulbure and Dan Perjovschi. The Book of Notebooks. Currently she is developing together with Ștefania Ferchedău the project Institutul Prezentului (Institute of the Present), an artistic interdisciplinary structure founded at the end of 2016.

Patricia Teodorescu (n.1972 în București) trăiește și lucrează în București. A studiat la Universitatea Națională de Arte Bucureşti, departamentul de sculptură, profesor Napoleon Tiron si este activă în noile media. Proiectele sale implică multimedia, video, instalații, performance, desen, sculptură, pictură și lucrul cu mediul înconjurător. Este o artistă conceptuală interesată de teme filozofice, ecologice și sociale.
A expus la Muzeul Naţional de Artă Contemporană Bucureşti, România, la NGBK, Berlin, Germania, la Casino Luxemburg – Forum d’art contemporaine, Luxemburg, la Renaissance Society Chicago, SUA, la The Kitchen, NYC, SUA, la Tate Modern, London, Uk, la Sammlung Essl și KulturKontakt, Austria, Vienna, la Centrul Contemporan de Artă Konkordia, Vršac, Serbia, la Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, România, ICR Viena, Austria, Varsovia , Polonia, Timișoara, Constanța și București.
În 1997 a primit bursa pentru sculptură a Uniunii Artiştilor Plastici din România şi în 2005 premiul I oferit de Centrul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti, România, iar în 2012 este aleasă artista video pentru Video Edition / 2012 de către KulturKontakt, Viena, Austria. În 2016 i se acordă Premiul UAP pentru Multimedia pe anul 2015 și Premiul special, la Arte în București.
Este selector, manager și producător din 2008 la StudioARTE (artist run space), fondator al proiectului Noaptea Devoratorilor de Videoart, în cadrul evenimentelor anuale NAG, coautor al proiectului pedagogic Time Based Art din 2014, selector în proiecte curatoriale în cadrul Arte in București, evaluator AFCN.”

Share articol